Açık ögretim fakültesi işletme 4. sınıf Girişimcilik vize notlar

                                                                                                                                                   

GİRİŞİMCİLİK                                         ÜNİTE  2

 

 

 

 

1. Yaratıcılık nedir?

 

İnsanlarla ilgili bir kavramdır. temelinde düşünce bulunmaktadır. insan düşünceyi, düşünce de yaratıcılığı ortaya çıkarır. Yaratıcılık  hem özel hem nesneldir...

 

Analitik düşünce: Mantıksal olan, kurallara baglı , standartlara uygun farklılığı ortaya.koymayan.

Yaratıcı düşünce: Hayal gücü, kurallardan uzak.

 

Analitik ve yaratıcı düşünce arasındaki fark KURAL dır.

 

Albert Einstein: hayal gücü bilgiden daha önemlidir.

 

HAYAL-DÜŞÜNCE-YARATICILIK-YENİLİK

 

Cals Rogers: Psikolojik olarak güvenli ortamlar ve psikolojik özgürlükler iyi..

 

2. Yaratıcılığı engelleyen etmenler nelerdir?

 

ü  her alanda yapılmaz.

ü  teknik bir iştir,bilemez kavrayamaz,

ü  yaratıcı düşüncelerin değeri onların mantıklı olup olmadığıdır.

ü  olağandışı konular

ü  uçukluk, çılgınlık, hayalcilik, mantıksızlıktır (ciddi yaratıcılık kavramı)

 

3. Yaratıcılığın Gerçekleşmesini etkileyen faktörler nelerdir.

 

Motivasyon: ilk adımdır. yaratıcılığın değerine inanmış insanlar motive olurlar.(heyecan)

 

Dışsal motivasyon: Motivasyonu olumsuz engeller..(Ödül,para gibi .. işin sonunda..)

İçsel motivasyon:  Tutku ilgi istek ve merak..(didişme,kavga,dedikodu, olumsuz etkiler)

(içsel daha iyi)

 

Tutum, davranış ve ortamlar

 

Bireysel: Farklılık hata ve risk düşünce kavram oluşturmak

Örgüt, yönetsel: Meydan okuma özgürlük kaynak teşvik sıcak yakım örgütsel destek (odaklaşma)

 

 

4. Yaratıcılığın 3 ana bileşeni nedir.

 

Motivasyon,uzmanlık ve yaratıcı düşünme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GİRİŞİMCİLİK                                         ÜNİTE  2/2

 

 

 

5. Sıcak takımdan neler bahsedilebilinir..

 

ü  belirlenen amaçlara ulaşmak için heyecan varsa.

ü  zor durumda dayanışma.

ü  takım doğru kişilerden oluşmuş ise..

 

 

6. Graham Wallas a göre yaratıcılıgın aşamalari nelerdir..

 

ü  hazırlık aşaması : Konu tanımlanması sınırların çizilmesi

ü  kuluçkaya yatırma: Yaratıcı düşüncelerin üremesi için beklenmesi

ü  yaratıcılığın ortaya çıkma sansı: Yaratıcı sonuçların ortaya çıkmasıdır.. Aydınlatma/şimşek..

ü  yaratıcı sonuçların kabul edilmesi: Üretilen yaratıcı düşüncelilerin değerlendirildiği, ölçüldüğü..

 

7. Beyin Fırtınası

 

Alex OSBORN 1930 / Çağdıstırma ve uyarma tekniğidir. Tekniklerin babasıdır..

 

ü  Kontrol listesi

ü  Gordon yönetimi

ü  Varsayılan sorgulama

ü  Matris yönetimi(tablolama)

ü  Yatay düşünme (EdWard De Bono-1960)

ü  Ortak grup görüşme

 

 

8. Beyin fırtınası kuralları nelerdir?

 


ü  Eleştiri yapmak

ü  Serbest atış

ü  Olabildiğine çok düşünme

ü  Fikirleri çagrıştırı

ü  Uyarı geliştir.

ü  Birleştir.

ü  Başla

ü  Odaklan

ü  Uyanık ol

ü  Vazgeçme


 

DİPNOT:

 

Yaratıcılığın başı Soru sormaktır..

Modern toplumlar farklılığı zenginlik olarak gören toplumlardır..

Sezgi akıl ve hayal gücünün birleşmesidir..(belirsiz mantık)

Edward De Bono: Kavram bir amaca ulaşan ve değerler sağlayan şeyi yapmanın yoludur.

    Tekniği ise yatay düşünme tekniğidir.

Bentley: yaratıcılılık, bilginin alınması şekil verilmesi, düzenlenmesi sürecidir.

Taylor: yaratıcılık kavramı yeni ve geçerli fikirlerin yaratılmasıyla sonuçlanır..

Clemen: Yaratıcılık  daha önce görülmemiş yöntemlerle temel amaçlari başarmak.

Graham Wallas: Yaratıcılık 4 köşedir.

Stoor : Yeni bir şey var etme yeteneği.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !